RSS
ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΤΕΛΩΝΗ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΛουκ. ιη’ 10-14
10 ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. 11 ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης· 12 νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. 13 καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ᾿ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. 14 λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.
Σαν Τελώνης ή σαν Φαρισαίος;
Ποια ιδέα έχουμε για τον εαυτό μας; Και πώς την έχουμε σχηματίσει; Τον συγκρίνουμε με γνωστούς μας, φίλους μας, συμφοιτητές μας, …και νομίζουμε ότι υπερέχουμε από όλους αυτούς και τους ξεπερνάμε σε γνώση, σε ικανότητες, σε αρετή;…
Είναι άραγε σωστό να σκεφτόμαστε έτσι επιπόλαια και να καταλήγουμε σε αυθορμητισμό;
Σε κάποιους που είχαν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους, που πίστευαν ότι αυτοί μόνο είναι καλοί και ενάρετοι και περιφρονούσαν όλους τους άλλους, είπε ο Κύριος την παραβολή του «Τελώνου και του Φαρισαίου». Θα πρέπει να σου είναι γνωστή.
Οι δυο αυτοί άνθρωποι που προσδιορίστηκαν από το έργο τους και όχι από το όνομα τους, ανέβηκαν στο «ἱερό» (δηλαδή στο ναό του Σολομώντος) να προσευχηθούν.
Οι τελώνες χαρακτηρίζονταν γενικά άνθρωποι άδικοι, ενώ οι Φαρισαίοι, ως διδάσκαλοι του Μωσαϊκού Νόμου, είχαν πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και εκτίμηση από τους ανθρώπους.
Ο Φαρισαίος προχώρησε μπροστά, προς το θυσιαστήριο. Στάθηκε όρθιος, για να φαίνεται καλά, κι άρχισε να προσεύχεται υπερβολικά ευχαριστημένος:
Ο ΣΟΦΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΟ ΤΡΙΩΔΙΟ!!!

ΤΡΙΩΔΙΟ
ΤΡΙΩΔΙΟ: Λέγεται η χρονική περίοδος που αρχίζει με την Κυριακή του Τελώνη και του Φαρισαίου και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο. Οι ύμνοι που ψάλλονται αυτή την περίοδο έχουν μόνο τρεις ωδές (ενώ συνήθως έχουν εννιά).

Α΄ Μέρος του Τριωδίου:

Κυριακή του Τελώνη και του Φαρισαίου:
Η εκκλησία θέλει να μας εμπνεύσει την ταπείνωση του Τελώνη και να μας προφυλάξει από την υπερηφάνεια του Φαρισαίου.

Κυριακή του Ασώτου:
Τρία πράγματα τονίζει η παραβολή:
α) την άθλια κατάσταση του αμαρτωλού,
β) την αξία της μετάνοιας και
γ) το μέγεθος της θείας ευσπλαχνίας.

Κυριακή της Απόκρεω:
Λέγεται έτσι διότι μετά την Κυριακή αυτή απέχουμε από το κρέας. Τη μέρα αυτή η Εκκλησία μας φέρνει στη μνήμη μας τη  Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου.

Κυριακή της Τυρινής:
Λέγεται έτσι διότι μετά τη μέρα αυτή καθώς και την εβδομάδα που προηγείται τρώμε τυριά και άλλα γαλακτώδη.
Το Ευαγγέλιο της μέρας αυτής τονίζει τρία πράγματα:
α) Αν δε συγχωρήσουμε αυτούς που μας έφταιξαν δε θα μας συγχωρήσει και μας ο Θεός.
β) η νηστεία να μη γίνεται αφορμή επίδειξης όπως έκαναν οι Φαρισαίοι.
γ) να θησαυρίζουμε πνευματικούς θησαυρούς (αρετές, ελεημοσύνη...) στον ουρανό.
Τη μέρα αυτή η εκκλησία, μας θυμίζει την εξορία του Αδάμ από τον Παράδεισο. 

Β΄ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ: ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
Από την καθαρά Δευτέρα αρχίζει η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που είναι περίοδος προσευχής, νηστείας, πνευματικής περισυλλογής, ιερών ακολουθιών και έντονου πνευματικού αγώνα, ώστε αφού καθαρίσουμε τους εαυτούς μας να προετοιμαστούμε όσο γίνεται καλύτερα για το Πάσχα. Η νηστεία αυτή ονομάστηκε ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ διότι έγινε κατά μίμηση της νηστείας που έκανε ο Κύριος 40 μέρες. Ονομάστηκε μεγάλη (είναι 49 μέρες) για να διακρίνεται από την άλλη σαρανταήμερη νηστεία των Χριστουγέννων που είναι ελαφρότερη.

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής τα απογεύματα, τελείται η ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου, που περιέχει ψαλμούς, τροπάρια και ευχές. Γνωστό είναι το τροπάριο « Κύριε των Δυνάμεων ».
Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής τελείται Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. Ονομάζεται έτσι γιατί τα Τίμια Δώρα, ο Άρτος και ο Οίνος έχουν προαγιαστεί κατά τη Θ. Λειτουργία της Κυριακής που προηγήθηκε και είναι πια Σώμα και Αίμα Χριστού, τα οποία προσφέρονται προς μετάληψη. Κάθε Παρασκευή ψάλλεται ο Ακάθιστος ύμνος προς την Παναγία. Ψάλλονται κάθε φορά έξι οίκοι και τη Πέμπτη Παρασκευή όλοι μαζί.

A´ KYΡIAKH ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. 
Γιορτάζουμε την αναστήλωση των αγίων εικόνων και το θρίαμβο της ορθόδοξης πίστης κατά των εικονομάχων. Ψάλλεται το τροπάριο « Την άχραντον εικόναν Σου προσκυνούμεν Αγαθέ...».

 Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ:
Μνήμη του Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.
Ο Άγιος Γρηγόριος υπήρξε κορυφαίος Διδάσκαλος των ορθοδόξων δογμάτων και ακαταγώνιστος πολέμιος των κακοδοξιών.

Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ.
Η Εκκλησία μας προβάλλει για προσκύνηση τον Τίμιο Σταυρό, που είναι σύμβολο νίκης και δύναμης, όπλο κατά του διαβόλου, για να ενισχύσει τους πιστούς να συνεχίσουν τον αγώνα τους, που βρίσκονται περίπου στο μέσο της Τεσσαρακοστής. Ψάλλεται το τροπάριο: «Τον Σταυρό Σου προσκυνούμεν Δέσποτα και την αγίαν Σου Ανάστασιν δοξάζομεν».

Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ:
Μνήμη του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακας.
Ο Άγιος αυτός δόθηκε στην άσκηση και διετέλεσε ηγούμενος της μονής Σινά. Είναι γνωστός για το θαυμάσιο σύγγραμμα του : «Κλίμακα»(= η σκάλα των αρετών).
Την Πέμπτη της εβδομάδας αυτής ψάλλεται η ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος, που λέγεται έτσι γιατί έχει πολλά τροπάρια και είναι μεγαλύτερος από τους άλλους Κανόνες. Συγγραφέας είναι ο Ανδρέας Επίσκοπος Κρήτης.

Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ:
Μνήμη της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας.
Η γυναίκα αυτή έζησε στην αρχή άσωτη ζωή, ύστερα όμως μετανόησε και έζησε 47 χρόνια στην έρημο με αυστηρή άσκηση.
Η Εκκλησία θέλει να τονίσει ότι και άνθρωποι που βυθίστηκαν στο βόρβορο της αμαρτίας, έφτασαν έπειτα την καθαρότητα των αγγέλων.
ΗΜΟΥΝ ΤΥΧΕΡΗ...

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΗΤΑΝ Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ

ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΕ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΜΑΣ

Μπορείς εδώ να διαβάσεις και να ακούσεις λόγια του....

σίγουρα θα κερδίσεις κάτι....


Για όσους εμποδίζουν τους ανθρώπους να πλησιάσουν τον Χριστό


Ο μακαριστός Μητροπολίτης Σιατίστης π.Αντώνιος, με την ευκαιρία της γιορτής του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων Λυκίας, ομιλεί περί των απίστων που εμποδίζουν τους χριστιανούς να πλησιάσουν τον Χριστό. Συγκεκριμένα, εξηγεί πώς η διδασκαλία των απίστων οδηγεί σε θάνατο των ανθρώπων και των εθνών και έρχεται σε αντίθεση με τη διδασκαλία του Χριστού. Σημειώνει ότι η σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών οφείλεται στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους ιερείς. Τέλος, μας καθοδηγεί για αυτά που πρέπει να κάνουμε ως χριστιανοί για να αποφύγουμε τους κινδύνους που ελλοχεύουν στη μακρά οδό της σωτηρίας μας, με όπλα την πίστη και την προσευχή. 

Μπορείς να ακούσεις την ομιλία του από εδώ....

πηγή

και μια φωτογραφία για του λόγου το αληθές...ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΞΕ Ο ΘΕΟΣ

Στη Μαδαγασκάρη φύονται τα περισσότερα είδη των περίφημων δέντρων Μπαομπάμπ.
 (Θυμάσαι τον μικρό πρίγκιπα;)
Το οροπέδιο του Θιβέτ είναι το υψηλότερο στον κόσμοΕντυπωσιακή άποψη του καταρράκτη Ιγκουαζού του μεγαλύτερου στον κόσμοΗ έρημος της Ναμίμπια


Παγόβουνα στη Γροιλανδία

Το δέλτα του ποταμού Οκαβάγκο στη Μποτσουάνα


ΤΑ 7 ΘΑΥΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΤΙ ΛΕΤΕ;;; ΚΑΝΟΝΙΖΟΥΜΕ ΕΚΕΙ ΤΑΞΙΔΑΚΙ;;;;


Burj Khalifa, Ντουμπάι.
 Αρχιτέκτονες: Adrian Smith, Skidmore, Owings & Merrill. Έτος κατασκευής: 2010. Είναι στη λίστα γιατί...: είναι το ψηλότερο ανθρώπινο κατασκεύασμα στον κόσμο (160 όροφοι). 
Εθνικό Στάδιο του Πεκίνου (aka η Φωλιά του Πουλιού).
Αρχιτέκτονες: Herzog & de Meuron. Έτος κατασκευής: 2008. Είναι στη λίστα γιατί...: είναι το μεγαλύτερο ατσάλινο κατασκεύασμα στον κόσμο. Κεντρικό spot των Ολυμπιακών του Πεκίνου το 2008, Χωρητικότητα 91.000 θέσεων. 30-St-Mary-Axe (aka Το Αγγουράκι), Λονδίνο.
 Αρχιτέκτονες: Foster και συνεργάτες. Έτος κατασκευής: 2004. Είναι στη λίστα γιατί...: η μοναδική του αρχιτεκτονική και η σύγχρονη τεχνολογία αφήνουν ήλιο και αέρα να ανανεώνονται. Βρίσκεται στην οικονομική περιοχή του Λονδίνου, είναι 40όροφο και κέρδισε το Βραβείο της Βασιλικής Ακαδημίας Αρχιτεκτόνων το 2004. The Shard (Το Θραύσμα), Λονδίνο. 
Αρχιτέκτονες: Renzo Piano. Έτος κατασκευής: 2012. Είναι στη λίστα γιατί...: είναι αμφιλεγόμενο από τη γέννησή του και μεταμόρφωσε την εικόνα του Λονδίνου από ψηλά. Walt Disney Concert Hall, Λος Άντζελες
Αρχιτέκτονες: Frank Gehry. Έτος κατασκευής: 2003. Είναι στη λίστα γιατί...: η υψηλή του αισθητική και ο περίπλοκος, ανατομικός σχεδιασμός του κέρδισαν το Βραβείο Αρχιτεκτονικής Pritzker.One World Trade Center (aka ο Πύργος της Ελευθερίας), Νέα Υόρκη.
 Αρχιτέκτονες: David Childs (Skidmore, Owings & Merrill). Έτος κατασκευής: 2013 (υπολογίζεται). Είναι στη λίστα γιατί...: το κτίριο που αντικαθιστά τους Δίδυμους Πύργους, με την ολοκλήρωσή του θα είναι το ψηλότερο στο Δυτικό Ημισφαίριο και το τρίτο ψηλότερο στον κόσμο.   Κέντρο Επιστημών Phaeno, Wolfsburg, Γερμανία.
 Αρχιτέκτονες: Zaha Hadid.
 Έτος κατασκευής: 2005. Είναι στη λίστα γιατί...: οι New York Times το αποκάλεσαν "το είδος του κτιρίου που αλλάζει ριζικά την εικόνα του μέλλοντος". Η Hadid είναι η πρώτη γυναίκα που κερδίζει Βραβείο Αρχιτεκτονικής Pritzker.   

                                                                      
                                             πηγή      ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΑΥΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΞΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ....

επιλογές για ταξίδια

ΠαρθενώναςΣίτζεν Ίτζα, Γιουκατάν – ΜεξικόΧριστός Λυτρωτής, Ρίο Ντε Τζανέιρο – ΒραζιλίαΣινικό Τείχος, ΚίναΜάτσου Πίτσου, ΠερούΠέτρα, Ιορδανία

Το Κολλοσαίο της Ρώμης, ΙταλίαΤαζ Μαχάλ, ʼνγκρα – ΙνδίαΣτόουνχεντζ, Αμεσμπέρι
ΤΑ 7 ΘΑΥΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

1.Το Χρυσελεφάντινο άγαλμα του Θεού Δία φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Φειδία γύρω στα 430 π.Χ. Όταν ολοκληρώθηκε, το ύψος του ήταν 13 μέτρα και το κεφάλι του έφτανε σχεδόν στην οροφή του ναού. Γύρω στο 40 μ.Χ. ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Καλιγούλας, πρόσταξε να μεταφερθεί το άγαλμα στη Ρώμη. Αργότερα, το 391 μ.Χ. με την άνοδο του χριστιανισμού, οι Ρωμαίοι απαγόρευσαν τους Ολυμπιακούς αγώνες κι έκλεισαν τους ελληνικούς ναούς. Στη συνέχεια το άγαλμα του Δία μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Το 462 μ.Χ. μια πυρκαγιά κατάστρεψε το ανάκτορο, όπου βρισκόταν το άγαλμα, με αποτέλεσμα να χαθεί οριστικά.
2.Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας κατασκευάστηκε γύρω στα 280 π.Χ. 
Είχε 135 μέτρα ύψος και ήταν μεταξύ των πιο ψηλών κατασκευών στη γη για πολλούς αιώνες. Βρισκόταν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και χτίστηκε από τον Σωκράτη τον Κνίδιο. Παρέμεινε στη θέση του για περίπου 1.500 χρόνια και καταστράφηκε κάπου μεταξύ 1303 και 1480 μ.Χ. από σεισμό. 
 3.Ο Κολοσσός της Ρόδου κατασκευάστηκε τα έτη 292 π.Χ. - 280 π.Χ. Ήταν ένα τεράστιο άγαλμα του Θεού Ήλιου, τοποθετημένο στην προβλήτα του αρχαίου λιμανιού της Ρόδου. Είχε 35 μέτρα ύψος και καταστράφηκε μόλις 58 χρόνια μετά την κατασκευή του εξαιτίας ενός καταστροφικού σεισμού που έπληξε το νησί εκείνη την περίοδο.

 4. Οι Κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας (νότια της Βαγδάτης, της σημερινής πρωτεύουσας του Ιράκ) κατασκευάστηκαν μεταξύ 8ου αιώνα π.Χ. και 6ου αιώνα π.Χ. με εντολή του Ναβουχοδονόσορα Β'. Οι κήποι έφθαναν τα 22 μέτρα ύψος. Λέγεται ότι ο βασιλιάς έδωσε εντολή να γίνουν οι κρεμαστοί κήποι γιατί η νεαρή βασίλισσα Άμυτις, που καταγόταν από την ορεινή Περσία, νοσταλγούσε την πατρίδα της. Οι κήποι καταστράφηκαν τον 1ο αιώνα π.Χ. από σεισμό.

5Το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού κατασκευάστηκε τα έτη 353 π.Χ.- 351 π.Χ. Ήταν ο τάφος του Μαύσωλου, του Πέρση σατράπη της Καρίας. Είχε 45 μέτρα ύψος και βρισκόταν στην Αλικαρνασσό, στην σημερινή Τουρκία. Καταστράφηκε το 1494 μ.Χ αρχικά από σεισμός και στη συνέχεια σε επιδρομή από τους Ευρωπαίους Σταυροφόρους.
 6. Ο Ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο κτίστηκε από μάρμαρο και ασβεστόλιθο, υλικά που μεταφέρθηκαν από γειτονικούς λόφους. Κάπου 120 μαρμάρινοι κίονες υποστήριζαν το κύριο τμήμα του ναού. Κάθε κίονας είχε ύψος 20 μέτρα. Στη μέση του ναού υπήρχε το μαρμάρινο άγαλμα της Θεάς Άρτεμης. Ο ναός υπήρξε από τους μεγαλύτερους του κλασικού κόσμου, πολύ μεγαλύτερος από τον Παρθενώνα που χτίστηκε αργότερα στην Αθήνα. Διακόσια χρόνια αργότερα, το 356 π.Χ. ο ναός καταστράφηκε από πυρκαγιά. Αργότερα, ο Μέγας Αλέξανδρος επισκέφτηκε την Έφεσο και έδωσε διαταγή να οικοδομηθεί και πάλι ο ναός, στην ίδια θέση. Ο ναός επέζησε μέχρι τον 3ο μ.Χ. αιώνα. Με το πέρασμα του χρόνου η λάσπη κατέκλυσε το λιμάνι της Εφέσου και η πόλη κατάντησε ασήμαντη! Οι Γότθοι λεηλάτησαν στη συνέχεια το ναό και οι πλημμύρες ολοκλήρωσαν την καταστροφή.

7. H μεγάλη πυραμίδα στην Γκίζα της Αιγύπτου είναι το πιο παλιό από τα εφτά θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, αλλά και το μόνο που διατηρείται μέχρι σήμερα. Η μεγάλη πυραμίδα κατασκευάστηκε για να γίνει ο τάφος του Χούφου, που εμείς τον ξέρουμε ως "Χέοπα". Ήταν ένας από τους φαραώ, τους βασιλιάδες δηλαδή της αρχαίας Αιγύπτου. Ο τάφος ολοκληρώθηκε γύρω στο 2580 π.Χ. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι για την κατασκευή της μεγάλης πυραμίδας του Χέοπα, χρειάστηκαν 20 χρόνια και εργάστηκαν κάπου 100.000 άνθρωποι. Χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 2 εκατομμύρια ογκόλιθοι, βάρους 2,5 τόνων ο καθένας. Το τελικό ύψος της οικοδομής έφτασε τα 147 μέτρα. Κάθε πλευρά της βάσης της Μεγάλης Πυραμίδας έχει 230 μέτρα! Καλύπτει μια έκταση πιο μεγάλη από 9 γήπεδα ποδοσφαίρου. 

Τὸ πρόβλημα τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα Μία ἁγιορείτικη θεώρησι


Ἀρχιμ. Βασιλείος Ἰβηρίτης*
Ἀκοῦμε τὸ θέμα ποὺ ὑπάρχει. Καταλαβαίνουμε τὰ προβλήματα. Δεχόμαστε τὶς δυσκολίες. Ὑπάρχουν καινούργιες συνθῆκες ζωῆς. Βρίσκονται μαζὶ μὲ τὰ ὀρθόδοξα παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος ξένα, ἄλλης καταγωγῆς καὶ ἄλλων παραδόσεων.
Πρέπει νὰ βρεθῆ ἕνας τρόπος νὰ μπορέσωμε νὰ συμβιώνωμε, νὰ ἀνεχόμαστε τὸν ἄλλον τῆς ἄλλης παραδόσεως. Βρισκόμαστε σὲ νέα ἐποχή. Εὔκολα μετακινοῦνται πληθυσμοί. Μεταφέρονται πληροφορίες, γνώσεις καὶ ἐμπορεύματα.
Πρέπει νὰ εἶναι τὸ σχολεῖο ἀνοιχτό, ἀνεκτικό. Καὶ τὰ δικά μας παιδιὰ νὰ τὸ καταλάβουν, νὰ τὸ δεχθοῦν. Καὶ τὰ ξένα παιδιὰ νὰ μὴν αἰσθάνωνται ξένα, ἀλλὰ νὰ τρέφωνται ἀπὸ τὴ μιὰ πηγὴ τῆς ἀλήθειας.
Γίνεται συζήτησι. Προβληματίζονται πολλοί. Προτείνονται λύσεις: τὸ σχολεῖο νὰ ἔχη ἕνα χαρακτῆρα θρησκειολογικό. Νὰ μείνη ὁμολογιακὸ ἐφόσον ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία, σχεδὸν ὁλότης, εἶναι ὀρθόδοξη. Νὰ πάρη χαρακτῆρα πιὸ ἀνοιχτό, μὲ γνωσιολογικὸ περιεχόμενο.

Τὰ ἀκοῦμε, τὰ βλέπομε, τὰ κατανοοῦμε. Ὑπάρχει πρόβλημα. Ἀλλὰ ἔτσι ποὺ τίθεται προκαλεῖ δυσκολίες. Δημιουργοῦνται ἀντιμαχόμενες παρατάξεις.
Ὅλοι ἰσχυρίζονται ὅτι ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Δὲν ἀρνοῦνται ἀλλὰ κηρύττουν τὴν Ὀρθόδοξη παράδοσι. Ἀλλὰ ἐνῶ αὐτὰ λέγονται οἱ διαφωνίες ὑπάρχουν. Τὸ χάσμα φαίνεται μεγάλο.
*   *   *
Βλέποντας τὸ θέμα ὅλο ἀπὸ τὴ δική μας πλευρὰ τὸ βλέπομε σοβαρὸ καὶ ταυτόχρονα ἀνύπαρκτο.
Ἐρχόμενοι στὸ Ἅγιον Ὄρος μπαίνομε σὲ ἕνα σχολεῖο. Γινόμαστε ἰσόβιοι μαθητές. Σπουδάζομε καὶ ζοῦμε τὴ λειτουργικὴ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας.
ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ ΜΕΝΕΞΕ.....

Δύο συ και τρία γω 
πράσινο πεντόβολο
μπαίνω μέσα στον μπαξέ
γεια σου κύριε μενεξέ.

Σιντριβάνι και νερό
και χαμένο μου όνειρο.
Τζίντζιρας τζιντζίρισε
το ροδάνι γύρισε.

Χοπ αν κάνω δεξιά
πέφτω πάνω στη ροδιά.
Χοπ αν κάνω αριστερά
πάνω στη βατομουριά.

Το `να χέρι μου κρατεί
μέλισσα θεόρατη
τ’ άλλο στον αέρα πιάνει
πεταλούδα που δαγκάνει.


ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Η Φιλοθέη ήταν κόρη του Αθηναίου λογίου Αγγέλου Μπενιζέλου. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1522 και το βαπτιστικό της όνομα ήταν Ρηγούλα.
Μετά από επιμονή των γονέων της νυμφεύτηκε ένα αρχοντόπουλο της αθηναϊκής οικογένειας των Χειλάδων (1536). Όμως ο σύζυγός της πέθανε τρία έτη αργότερα.
Έτσι η Αγία, χωρίς οικογενειακά βάρη, επιδόθηκε σε πλήρη αγαθοεργιών ασκητκό βίο. Όταν μάλιστα πέθαναν και οι γονείς της, η Ρηγούλα μετέτρεψε ένα γειτονικό της ναϊσκο (Α. Ανδρέα) σε Μοναστήρι στο οποίο κληροδότησε το μεγαλύτερο τμήμα της περιουσίας της.  
Η ίδια εκάρη μοναχή παίρνοντας το όνομα Φιλοθέη. Εν συνεχεία εισήλθε πρώτη στη μονή, ως ηγουμένη, ακολουθούμενη από υπηρέτριές της.
Μέσα στο μοναστήρι ίδρυσε και βιοτεχνικό εργαστήριο στο οποίο παρακολουθούσαν μαθήματα ή εργάζονταν πλήθος κοριτσιών της Αθήνας. Εν συνεχεία ίδρυσε έναν Παρθενώνα στον οποίο προσέλκυσε πλήθος ευσεβών κοριτσιών, καθιστώντας έτσι το ίδρυμα κέντρο πνευματικής προστασίας και φιλοξενίας.
Με την πάροδο του χρόνου το μοναστήρι και τα ιδρύματα πλούτισαν από τις προσφορές των ευσεβών και έτσι η Φιλοθέη μπόρεσε να ιδρύσει σχολεία και παραρτήματα του Παρθενώνα. Μάλιστα η Μονή και τα εξαρτημένα απ' αυτή ιδρύματα λειτούργησαν σαν κυματοθραύστες στο κύμα του εξισλαμισμού που είχαν εξαπολύσει οι Οθωμανοί κατά τον πρώτο αιώνα της Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα. Ακόμη, η Φιλοθέη εκτός του ότι παρείχε στις μονάστριες αλλά και στις κοπέλες εργασία στα εργαστήρια, ασκούσε παράλληλα άοκνα τη φιλανθρωπία, καθιστάμενη προστάτιδα των φτωχών και των γερόντων.
Οι Οθωμανικές αρχές της Αθήνας βλέποντας ότι η Φιλοθέη με την πίστη της και τον τρόπο ζωής της ενέπνεε του ραγιάδες, έδωσα εντολή να συλληφθεί και να οδηγηθεί στη φυλακή, όπου υπέφερε τα πάνδεινα. Χάρις σε συντονισμένες προσπάθειες της Δημογεροντίας των χριστιανών της Αθήνας, όμως, η Φιλοθέη απελευθερώθηκε. Σύντομα, στις 2 Οκτωβρίου του 1588, συνελήφθη εκ νέου κατά τη διάρκεια μιας αγρυπνίας που τελούνταν στη Μονή επί τη εορτή του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Οι Τούρκοι που την συνέλαβαν τις προξένησαν σοβαρές πληγές με ραβδισμούς και μαστιγώσεις, καθιστώντας την μισοπεθαμένη.
Έπειτα απ' αυτό οι συμμονάστριές της την παρέλαβαν και την οδήγησαν στο μετόχι της Μονής στην Καλογρέζα, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται ο Ι. Ναός της Α. Φιλοθέης. Εκεί τελικά δεν κατόρθωσε ποτέ να συνέλθει από τους βασανισμούς και παρέδωσε το πνεύμα της την 19η Φεβρουαρίου του 1589. Την επόμενη μόλις δεκαετία έγινε η ανακήρυξη της αγιότητάς της από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επί δεύτερης πατριαρχίας Ματθαίου Β΄(1595-1600).
πηγή
Ἀπολυτίκιον  
Ἀθηναίων ἡ πόλις ἡ περιώνυμος Φιλοθέην τιμᾷ τὴν ὁσιομάρτυρα καὶ ἀσπάζεται αὐτῆς τὸ θεῖον λείψανον, ὅτι ἐβίωσε σεμνῶς καὶ μετήλλαξε τὸ ζῆν ἀθλήσει καὶ μαρτυρίῳ, καὶ πρεσβεύει πρὸς τὸν Σωτῆρα, διδόναι πᾶσι τὸ θεῖον ἔλεος.
ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΣΗΜΑΙΝΕΙ....

ΕΛΛΑΔΑ... ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ....

ΚΑΙ ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ


ΚΑΙ ΕΛΥΤΗΣ....

Θυμάσαι τη γιορτή της λήξης;;;;;
ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑΚΙΑ

ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ.....

ΓΙ' ΑΥΤΟ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ

ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΑΣ ΚΟΜΜΑΤΙΑ....


Τη χρονιά που μας πέρασε το τραγουδήσαμε πολλές πολλές φορές....


ΟΔΥΣΣΕΑΣ από τους ΝΑΜΑ
ΠΩΣ ΕΝΑ ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΙ

ΠΑΙΡΝΕΙ ΖΩΗ....

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 2.....Εσύ τι νιώθεις;;;;;;

……Μιλάω σε σένα, τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, το συνάδελφο δάσκαλο, τη μητέρα που καρδιοχτυπάς για το μέλλον του παιδιού  σου και σε ρωτάω…

Εσύ τι νιώθεις;

…όταν δίπλα σου, γύρω σου, μέσα σου, υπάρχει τόσος πόνος και απελπισία;;;

…όταν καθημερινά άνθρωποι μένουν χωρίς δουλειά, πνιγμένοι από τα δάνεια γιατί κάποτε έκαναν το λάθος να κάνουν … όνειρα… για μια καλύτερη ζωή και πίστεψαν σε κάποια μεγάλα λόγια…

…όταν οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας δεν μπορούν να πάρουν τα φάρμακά τους, να ζήσουν το υπόλοιπο και να πεθάνουν με αξιοπρέπεια, να πάρουν μια σοκολάτα και να πάνε να δουν τα εγγονάκια τους,  γιατί τα μικρά τούς κοιτάζουν στα χέρια και δεν ξέρουν τι σημαίνουν περικοπές…

…όταν ανοίγεις την τηλεόραση να ενημερωθείς… και βλέπεις όλους αυτούς που σου προκαλούν ναυτία, αυτούς τους γλοιώδεις τύπους που τη μια είναι εδώ και την άλλη απέναντι… να συμπάσχουν με τους ταλαιπωρημένους Έλληνες αλλά μόνο για να ανεβάσουν τα ποσοστά που έπιασαν πάτο…

…όταν πάσχισες μαζί με το παιδί σου, να του δώσεις όλα τα εφόδια, να μπορέσει να μπει στη σχολή που ήθελε… και κόπιασε, και ξενύχτησε, για να έρθει και να σε ρωτήσει μια μέρα…
Καλά βρε μαμά τα κατάφερα μπήκα στο πανεπιστήμιο….
Και μετά όμως;;;;;;

…όταν δουλεύεις όπως δούλευες πάντα, ίσως και πιο πολύ τώρα από πείσμα… αλλά βλέπεις πως αυτά που παίρνεις δε φτάνουν…. δουλεύεις μόνο για να πληρώνεις….

…όταν κοιτάζεις το ημερολόγιο… και βλέπεις πως σε λίγο θα φτάσει ο χειμώνας και σκέφτεσαι πως εδώ δεν ταιριάζουν τα λόγια…

“δριμύς ο χειμών αλλά γλυκύς ο παράδεισος”

γιατί απλά εμείς δεν είμαστε άγιοι…

…όταν βλέπεις παιδάκια πεινασμένα να κοιτάζουν στο διάλειμμα τα άλλα παιδιά που τρώνε το φαγητό τους κι έρχονται και σου λένε… “δασκάλα πεινάω….”

…όταν καθημερινά μαθαίνεις για δολοφονίες ανθρώπων μέσα στα σπίτια τους για λίγα ευρώ και σκέφτεσαι πόσο ασφαλής πρέπει να νιώθεις…

…όταν ακούς κάθε τόσο για κάποιο γνωστό  ή γείτονα ή φίλο που ήθελε να ζήσει, για εκείνον, για την οικογένειά του, για τους ανθρώπους που αγαπούσε αλλά δυστυχώς κάποιοι τον έσπρωξαν να πηδήξει, να πιει τα χάπια, να κόψει τις φλέβες του, να φύγει από τη ζωή για να βρει την κάποια λύτρωση γιατί απλά… δεν άντεχε άλλο….

…όταν καθημερινά βλέπεις πως  “κάποιοι” θέλουν να σε κάνουν να ξεχάσεις την ιστορία σου, τη θρησκεία σου, τα ήθη και τα έθιμά σου, τη γλώσσα σου, το ότι είσαι

ΕΛΛΗΝΑΣ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ

…όταν βλέπεις τα κοράκια να θέλουν να σου αρπάξουν τη χώρα σου, κομμάτι κομμάτι, αρχίζοντας από τα πιο μικρά νησάκια, εκεί στο μέσο του Αιγαίου ΜΑΣ, γιατί το Αιγαίο ήταν , είναι και θα είναι ΕΛΛΗΝΙΚΟ…

…όταν βλέπεις πως υπάρχουν εκείνοι που σε πούλησαν, που σε πρόδωσαν, που είναι μια χαρά, αλλά ρίχνουν και κάποιο κροκοδείλιο δάκρυ πού και πού όταν αντικρίζουν μια κάμερα… αλλά δε θα πληρώσουν ΠΟΤΕ για αυτά που καπηλεύτηκαν, που έκλεψαν…

…όταν βλέπεις κάποιοι να θέλουν να τσαλαπατήσουν τα πιστεύω σου και εσύ δεν ξέρεις τι να κάνεις… ή μάλλον δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θα ήθελες…

…για όλα αυτά πες μου….

ΕΣΥ ΤΙ ΝΙΩΘΕΙΣ;;;

μέχρι τώρα κοιτούσα την εικόνα του Χριστού και το πρόσωπο του γιου μου…
δεν ξέρω αν θα μπορώ να το κάνω κι αύριο…


 Κατερίνα
Copyright 2009 ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ. All rights reserved.
Bread Machine Reviews | watch free movies online by Blogger Templates